Nhánh Phong Lan

 

Vạt nắng bên thềm tỏa nhánh lan 

Kiêu sa rực rỡ sắc tươi vàng 

Mượt mà tha thướt hương ngào ngạt

Lữ khách dừng chân thấy ngỡ ngàng 

Minh Triết