Hãy Là Giấc Mơ Qua

 

Chiêm bao mắc chứng mộng ngày 

hồn say cơn muộn buồn đày đoạ ta

.

ngước lên 

cạn

đáy giang hà 

níu

cơn mưa trĩu gánh ta bà người 

.

giấu buồn 

mặt héo hắt tươi 

tiếng cười bật khóc hổ ngươi phận mình.

Duy Phạm