Hoa Cải Ven Sông

 

Bờ sông luống cải rực hoa vàng 

Lãng tử xao lòng muốn bước sang 

Thôn nữ thẹn thùng nghiêng chiếc nón 

Xuân về rộn rã bến đò ngang.

Minh Triết