Ngày Tháng Nào Xanh Xao

 

Ngày đếm giọt cà phê 

lặng lờ nơi đáy cốc 

đêm cô độc nương nhờ 

câu kinh mùa thương khóc 

oOo

Mắt ngọc ngày xưa đâu

lệ sầu trong góc tối 

cứu rỗi nửa hồn đau

trăng nhàu đêm mờ lối 

oOo

Chiều đi ngang quá vội

ta tù tội neo mình

cái lặng thinh nông nổi 

còn hơn cả điêu linh 

oOo

Chuyện tình mùa ly khách 

cách biệt tương giang đầu 

hoàng hôn màu đỏ quạch

lữ khách biết về đâu ?

oOo

Ta 

bài thơ không tứ

ngày 

tư lự gầy hao

đêm

du hồn chu tử

ngày tháng nào xanh xao?

Duy Phạm