Nghiêng Sầu

 

Nghiêng sầu rót chén chiều say

Giọt tuôn hiên vắng, giọt lay trong lòng

Chị ngồi lặng ngắm trời đông

Hoàng hôn hắt bóng bên hông bóng đời

Cô đơn... Tâm, xác rã rời

Chị buồn hơn tiếng mưa rơi trong chiều

Vọng âm... Hoạt cảnh... Hắt hiu

Ai hay lòng chị bao điều khó phân?

Sông Song