Mùa Xuân Bến Sông Côn

 

Xuân này trở lại bến sông Côn 

Nỗi nhớ thương ai cứ dập dồn 

Mẹ cha tần tảo nuôi con lớn 

Nội ngoại ân cần dạy cháu khôn 

Người đi lưu luyến làng quê cũ 

Kẻ ở vui buồn chuyện cố thôn 

Nước chảy bèo trôi thuyền lạc bến

Mây trời gió lộng cảnh hoàng hôn 

Minh Triết