G 

Gió lồng lộng thổi tung suối tóc

Sợi ngắn dài theo nỗi nhớ thương

Sợi bời rối, sợi xuôi theo vóc

Sợi an đời, sợi vướng nhiễu nhương

 

Gió mơn man vỗ về kí ức

Vuốt ve từng kỉ niệm thời gian

Xoa dịu hồn nỗi đau miên vãng

Xé loã lồ nỗi khát khao... đơn...

 

Gió rờn rợn... ướp vào da thịt

Phủ tận cùng những nỗi thiết tha

Nơi sâu thẳm... gió gào gió rít

Lối hồng hoang... thoáng bóng EVa!

Sông Song