Khúc Tháng Tư

 

Tháng tư nắng 

tháng tư mưa 

tháng tư nưa nửa giữa trưa và chiều 

mẹ tôi chân hạc liêu xiêu 

gánh con 

gánh gạo 

gánh chiều qua sông 

cha đi con nước cạn dòng 

bao mùa mong mỏi mòn trông ngày về 

Tháng tư 

nắng dột tứ bề 

tôi 

thằng ngồi bán tuổi thơ ngây buồn.

Duy Phạm