Đắng Cay

 

Luống cải tươi vàng gió nhẹ lay

Bướm ong vờn lượn suốt đêm ngày 

Ve sầu rả rích trên cành phượng 

Cuốc vọng ngân dài dưới gốc cây 

Nhớ mãi môi cười còn đỏ thắm 

Thương hoài giọng nói vẫn thơ ngay 

Nhà xưa vắng vẻ ... người đâu thấy 

Lối cũ im lìm ... nỗi đắng cay.
 

Minh Triết