Nỗi Đau Trái Mùa 

 

Níu lên 

đứt 

gãy 

đoạn trường 

thôi 

thì thả xuống chút nhường nhịn nhau 

lâu 

mau 

thì cũng bóng câu 

níu lên 

thả xuống 

niềm đau trái mùa 

sao không 

gút 

mở 

được thua

hắt 

thiên cổ lụy cợt đùa trần gian 

Duy Phạm