Tụng Khúc Trắng *


Đáy sông còn nhúm xương tàn
bao năm chửa một nén nhang ấm lòng
lên non
nhặt lọn xương cong
bao mùa mưa rửa chửa trong kiếp người.

Duy Phạm

* tên một ca khúc ns VNG