Ngọn Nến 66!

 

Chớp mắt... Lại đến sinh thần

Đường đời chị đã đi dần về xa

Thăng trầm chị đã trải qua

Ngọt bùi cay đắng cũng đà dấn thân

Công danh như bóng phù vân

Bước đời nghiêng ngả... Cán cân lệch thời

Dù đau... Chị cũng vẫn cười

Dấu vào trong những tả tơi xé lòng

Mong gì... Gạn đục khơi trong

Để đi cho hết một vòng tử sinh

Thôi thì níu ánh bình minh

Phủ hoàng hôn tự tôn vinh ngày đời

Chúc ngày sinh nhật tuyệt vời

Sáu sáu... ngọn nến... Xin lời bình an!

(19/5)

Sông Song