Tiễn Cậu Về Với Chúa!

 

Sáng nay mây trắng ngang trời

Hung tin đưa đến... Cậu tôi đi rồi

Cậu về Nước Chúa nghĩ ngơi

Xa rời cõi tục... Phần đời còn vương

oOo

Bao nhiêu ước vọng chưa tường

Trái tim rực lửa và chương sử buồn

Hôm qua gió cuốn mây lòn

Chúa dang tay đón linh hồn... Hưởng Nhan

oOo

Cậu ơi! Sương khói mơ màng

Tâm hương con gởi theo ngàn yêu thương

Nhẹ nhàng... Cậu lánh vô thường

Hồn thiêng xin độ an khương gia đình!

 

(11/5/2022 Garden Grove USA)

Sông Song