Em và Tôi


Em
khuê các đứng hoang đàng
ta
thằng lang bạc neo hoàng hạc bay
em
du miên giấc mộng ngày
ta
thằng tỉnh rụi cơn say nhọc nhằn
.
câu kinh quỳ gối ăn năn
xúi ta mấy vạn mùa trăng tỏ mờ
.
mắt đeo kính chẳng thấy bờ
lấy ra dị bởi cuộc cờ nước đôi

về
em lau chỗ son môi
về
ta đoạn nỗi chỗ ngồi sầu miên

d u y p h ạ m