Duyên Số

 

Vóc dáng nàng xuân thật diễm kiều

Ban đầu gặp gỡ đã thương yêu

Làn môi gợi cảm bao chàng ngã

Cặp mắt đưa tình lắm kẻ xiêu

Nghĩ lại đôi lần nên chẳng dám

Suy đi mấy bận cũng làm liều

Kiên trì nhẫn nại kèm may mắn

Hạnh phúc tình yêu sẽ mỹ miều

 

Minh Triết