Cơn Mưa HạBữa nay ngày tháng sáu
không lạy trời vẫn mưa
tiếng mưa rào xuyên thấu
phố
dòng sông ban trưa

Bữa nay vừa tháng sáu
náu lại cơn mưa chiều
thấy đìu đìu hiu đến lạ
tầm tã bức tường rêu

Em chờ ai nền nã
ghế đá giữa đường sông
mưa chờ ai buồn bã
phố xá không người trông

Người quen mà phố lạ
những chiếc lá xuôi dòng
trôi đỉnh đầu mùa hạ
tháng sáu phố thành sông

Em về nước chửa cạn dòng
lội mưa tháng sáu buồn không dám buồn

d u y p h ạ m