Mỗi Ngày V Một Chân Dung


Ngoài đường
mưa túc tắc
rơi
Lá lơi nhơi
rụng

trời mây bay
Trong nhà
từ đó đến nay
thức mà như ngủ và ngày như đêm
.
Tôi ngồi
đo
ngấn nắng thềm
càng mong mỏi sớm càng thêm đợi chờ
Sáng nay
nắng trải vàng mơ
cửa không buồn mở
câu thơ... sặc sừ
tháng ngày gối mộng phù hư
đắp chăn tư lự tôi như thằng khùng
mỗi ngày vẽ một chân dung
buồn tôi
buồn bạn
buồn chung loài người

 

Duy Phạm