Hạnh-Phúc Trong Mơ!

 

Đêm qua... hạnh phúc đời ta...

Mong sao giấc mộng không ra khỏi tầm...

Thôi thì cứ tạm mơ nhầm

Để cho cuộc diện âm thầm trôi qua

Vu vơ một thoáng thôi mà

Có gì đâu để... của ta của người

Kiếp đời ai trọn mười mươi

Cái duyên ai chọn được tươi nguyên cành

Chắc là ông tạo ghét, ganh

Treo duyên lơ lững trên nhành... bão, giông...

 

Sông Song