Bóng Trường Xưa

 

Mỗi độ thu về chợt bâng khuâng

Chạnh nhớ hôm nao buổi tựu trường

Kỷ niệm đong đầy bao ngày tháng

Tường hồng áo trắng dáng thân thương

oOo

Cùng cười vui trên thảm cỏ non

Đi về năm tháng bước chân mòn

Nắng soi mắt biếc nghiêng vành nón

Phượng thắm đường xa tóc mây bay

oOo

Về lại Huế thăm ngôi trường xưa

Ngẩn ngơ lạc bước trong chiều mưa

Đồng Khánh nay tròn trăm năm tuổi

Nhưng tên trường lạc mất phương nao

oOo

Âm thầm tiếng kiểng vọng tình quê

Quốc Học bơ vơ lạc lối về

Hàng phượng gầy chung niềm luyến tiếc

Đồng Khánh ơi sao nỡ mất tên

oOo

Giòng Hương Giang vẫn lặng lờ trôi

Bến cũ người xưa đâu mất rồi

Thuyền lạc giòng xuôi theo mệnh nước

Phượng hồng rướm máu lệ ngừng rơi

 

Thu-Lê