Thương Huế Là Thương

(Mấy vần thơ, viết về Huế)

Tình xanh thẳm như rừng mây núi Ngự
áo tím bay, anh nhớ em hiền hòa
làn Hương gió, nhìn biển trời xa xứ
mãi một đời thương nhớ Huế quê nhà

Trường Đinh