Cao Nguyên


Tháng sáu cao nguyên
Mưa rơi triền nắng
Triên dốc lặng lờ
Mây trắng thiên di

Tháng sáu ngày đi
Hương cúc vàng quỳ
Quyện hồn du tử
Đường về mấy khi

Em về
ngắt nụ từ bi
Gửi lên tháng sáu nhu mì cao nguyên

Con đường tên duyên
Quanh miền đồng thảo
Lời hứa năm nào
Kết sợi vành khuyên

Chiều mưa
tháng sáu rất hiền
Cao nguyên xây xẩm quanh triền dấu yêu.

d u y p h ạ m