Về Lại Sông Cầu 

 

Hôm nay về lại Sông Cầu

Bên gian nhà nhỏ vườn dâu xanh rì

Hàng dương gió thổi thầm thì

Biển ru sóng vỗ ầm ì ngày đêm

Tam Giang nước chảy êm đềm

Quê hương xinh đẹp bình yên hiền hòa

Mừng vui tưởng nhớ ông bà

Lòng con ghi nhớ bao la ơn người

 

Minh Triết