Cành Hoa Trắng


Đã tháng bảy rồi
mẹ ơi!
con cài hoa trắng thay lời
mẹ xưa
lời ru có nắng ban trưa
cơn mưa tháng bảy
nhặt
thưa
mẹ về
nghiêng nghiêng dáng mẹ triền đê
trăm năm gánh cuộc bộn bề ... mẹ đi

d u y p h ạ m