Còn Mãi Tuổi Hai Mươi.


Con về thăm mẹ
đêm qua
giờ bao nhiêu tuổi
vẫn là... hai mươi
ôm con
mẹ món mém cười
khuôn gầy héo hắt mấy mươi năm ròng
mẹ ngồi gạn đục khơi trong
lưng còm cõi cõng cong vòng đời son
mẹ còn chắp vá hình con
cho lành lặn lại thủa tròn đôi mươi

đêm tàn sắp sửa
mẹ ơi !
mang theo lời mẹ ru hời... con đi

d u y p h ạ m