Hành Khất


Cuộc đời ta kể như là mộng mị
Rượu dốc cạn bầu tri kỉ chẳng thấy đâu
Hắt cặn cọt lên nỗi sầu hoa mĩ
Đắm linh hồn cơn bỉ cực chìm sâu

Ngày che nắng bằng bàn tay kiêu bạc
Đêm lầu trăng neo nguyệt tận tù đày
Vớt trăng lên tìm dấu xưa hoàng hạc
Bay ngàn năm chưa đáo hạn một ngày

Vừa chợt nghe sa trường vang câu hát
Tiếng tỳ bà giục mã thượng lưu ly
Tri kỉ vứt chén cơm cà vỡ nát
Biệt kinh kỳ thôi vỡ mộng trường thi

Bữa nay xách bị ra đi
Nhặt lên hành khất dành khi cơ hàn

d u y p h ạ m