Neo


Cơn mưa
neo
lửng lưng trời
gió về
neo
lại chỗ dời đổi xa
ngang qua
bến cũ nại hà
hỏi
dòng bỉ ngạn
neo ta mấy mùa?

 

Duy Phạm