Mùa Thu Có Em

 

 Mùa thu này có em

Thương yêu tràn ngập lối

Say tình anh dệt mộng  

Trời thu bớt đơn côi

oOo

Em có nghe tiếng gió

Thầm bảo lá vàng rơi

Trải đường cho em bước

Cho hồn anh chơi vơi

oOo

Em có nhìn mây bay

Lùa nắng vào trong tóc

Sưởi ấm đôi vai gầy

Ngàn đời thôi không khóc

oOo

Tơ trời anh hứng lấy

Dệt áo tím em mang

Em vui trong áo mới

Anh say theo tiếng cười

oOo

Cầm tay nhau bước nhẹ

Em ngước nhìn trời mây

Mơ màng em khẽ bảo

Thu này mình có nhau

Thu-Lê