Thị Xã Tôi Về

 

Tôi về thị xã ban trưa 

Vũng Chua * thủa ấy như vừa hôm qua 

tôi về thời quá vãng xa

Phương Mai* nắng loá hoàng sa bãi dài

Qui Nhơn * một thủa sơ khai 

Dã tràng ca ** ấy chưa phai ráng ghềnh 

tôi về nhặt lá buồn tênh 

Lasan, Cường Để*** chiều mênh mang chiều 

*

Quê hương khuất bóng hoàng hôn****

tôi đi nhặt tuổi lớn khôn đường về .

P/S 

* Tên một số địa danh ở Qui Nhơn ( QN)

** Trường ca của nhạc sĩ TCS viết tại QN

*** Tên hai ngôi trường ngày xưa ở QN 

**** Tản Đà dịch thơ Hoàng hạc lâu của Thôi Hiệu.

Duy Phạm