Lưu Luyến

 

Vui buồn chuyện cũ của riêng tôi 

Vạn dặm ngàn xa chẳng thể rời 

Giã biệt người đi vương khóe mắt 

Chia lìa kẻ ở đọng bờ môi 

Đường phố tưng bừng muôn tiếng nhạc

Khắp nơi rộn rã vạn câu cười 

Hớn hở nhiều năm ngày trở lại 

Đô thành nặng nợ mãi không thôi.

Minh Triết