Hoàng Hôn


Thời gian như móng tay
cuối ngày dài thêm mãi
thời gian ly rượu cay
nỗi buồn quay trở lại
oOo
Sơ sinh khóc tiếng đầu ngày
hoàng hôn
khép
cuộc trả vay kiếp người
oOo
Thời gian cánh hoa tươi
chiều cười xao xác rũ
thời gian trăng vàng mười
cuộc người bao nhiêu đủ ?
oOo
ráng chiều huyết dụ lênh loang
hôn hoàng tím rịm trăng non dậy thì

d u y p h ạ m