Tình Mây Nước

 

Nhìn mây trôi lãng đãng

Nhớ đến hoa lục bình

Cùng một kiếp lang thang

Giòng đời trôi lưu lạc

oOo

Hoa tím buồn lạc lỏng

Mây trời trôi bơ vơ

Tiếng ai còn vang vọng

Lòng ai buồn chơi vơi

oOo

Tình ta cùng mây tím

Theo bèo nước nổi trôi

Vạn sầu từ muôn kiếp

Bao giờ hết ly tan

oOo

Gió dìu mây thơ thẩn

Tìm ai chốn quê xa

Hình mây in bóng nước

Ai nhớ ai đậm đà  

Thu Lê