Em Đi

 

Em đi
Gió cũng buồn lay
Bữa nay
Nắng cũng quên ngày là đêm
Tôi về
Đường lẳng lặng êm
Nhớ
cay con mắt
Nhớ
mềm ruột gan

Mốt mai
thảy
gánh gian nan
Con chim lẻ bạn hót ngàn lời thương

Duy Phạm