Giọt Mưa Cong Lưỡi Móc Câu

 

Bữa nay mưa tím hồn tôi
mưa mười năm
chửa
nguôi ngoai nỗi sầu

Giọt mưa cong lưỡi móc câu
níu lên buốt nhức chỗ sâu thẳm lòng
đã buông tất tật đèo bòng
buồn tôi nuốt ngược một dòng lệ khô
đã đào xuống tận đáy mồ
treo lên thập tự tội đồ tiền khiên
kiếp này
hữu ngã
vô duyên
mưa thăm thẳm cuộc những phiền muộn tôi

Bữa nay
mưa tím mồ côi
mưa mười năm
chửa
nguôi ngoai nỗi buồn

d u y p h ạ m