Vườn Ai

Lăn tăn vài giọt mưa rào
Cá vui quẩy lội lao xao cánh bèo
Thân cây vươn tuốt như treo
Đo trời xanh rộng sân reo tiếng làng
Về quê lối cũ mơ màng
Chắp hồn bay bổng vui nhàn nước non

Quang Nguyên
23/11, 2022