Mùa Xuân Chưa?

Mầu xanh cánh lá
Hoa sen trong bình
Nửa còn nửa rụng
Hỏi ai tâm tình?

Trước sân quả mít
Lủng lẳng một đôi
Trêu mầu trăng bạc
Chú cuội lôi thôi

Màu xanh cánh lá
Che nắng một phương
Đường về ruộng muối
Xót xa cõi lòng

Bên sau hiên nhà
Hoa cúc là đà
Trăng ngà đi vắng
Mùa Xuân trẻ già?

Thời Đại mong manh
Nụ dài lòng lanh
Võng đu đưa nhẹ
Bụi chuối nắng hanh

Mùa Xuân chưa nhỉ
Bâng khuâng mây trời
Giao thoa kim cổ
Lòng trần rong chơi

Quang Nguyên
02/12, 2022