Mùa Mới Sang

(Cảm Vườn nhà bạn Khương)

Tháng Chạp chưa Xuân mai rộ vàng
Vườn ai ong tỏ bay mơ màng
Đất lành mật ngọt chim ca hát
Thành cũ a phòng dấu bước chân
Đâu nhỉ người xưa xe ngựa chiến
Giọng Chàm cung nữ cất vang vang
Về đây quá khứ đong đưa lối
Cây cỏ chuyện trò mùa mới sang

Quang Nguyên
02/12, 2022