Khói Chân Như

Đố ai đếm được lá mùa thu
Để gió tạm dừng thôi đẩy đu
Trời lắm trò chơi trong mỗi tiết
Lập Đông, Sương Giáng bóng tù mù
Lá còn đọng lại đáy hồ biếc
Vớt chút tình say bao ngất ngư
Màu sắc nhạt nhòa quên với nhớ
Tương tư vời vợi khói chân như

Quang Nguyên
03/12,2022