Thương…

  Tuyết rơi thì mặc tuyết rơi
    Ngồi bên cửa sổ, ngắm thôi, ấm lòng
    Mênh mông tuyết trắng mênh mông
    Cành khô trĩu tuyết chùm bông trắng oà
    Thương cho những kẻ không nhà
    Đói ăn, thiếu mặc thật là trầm luân
  Cầu cho người bớt phong trần
    Có ăn có mặc bớt phần gian nan. 

Sao Khuê