Chuông Vọng Trời Xa!

 

Giáo đường vang tiếng chuông ngân

Như vọng xa tới trên tầng trời cao

Lòng tôi cũng thấy nao nao

Tim đau thổn thức, nghẹn ngào... nhớ xưa

 

Nhớ ngày sớm tối đón đưa

Tôi người ngoại đạo, đời chưa hiểu tường

Theo người quỳ dưới lễ đường

Cầu xin đôi lứa chẳng vương khoé sầu

 

Đâu hay dang dở tình đầu

Phương trời cách biệt, lòng xâu xé lòng

Chiều gom mây trắng quay vòng 

Nghe chuông xa vọng... Ngóng trông chim trời!

Sông Song