Ngày Xưa Ơi


Anh khẽ khàng ngắt cọng rêu phong
Điểm xuyết tình em nhành hoa đậu biếc
xanh ngắt một màu nhớ nhung

Anh lặng thầm nhặt cánh phù dung
vết lăn trầm thâm đen màu năm tháng
mịt mùng chiều bão giông

Anh bẽ bàng nhặt cánh hư không
mở lồng son sáo bay qua đồng rộng
nhọc nhằn vết xước thâm căn

Anh lộn trái mùa bằng câu thơ chết tiệt
sấp ngửa vầng trăng hao khuyết mong chờ
ngày xưa ơi, bao giờ trở lại...???

d u y p h ạ m