Rèm Xuân!

 
Nàng xuân e ấp len thềm
Gió đông còn lấn lay rèm hờn ghen
Vén màn sương mỏng đang chen
Tìm ánh dương khuất cài then gió lùa 
Em về nhẹ rón gót khua
Đưa mơ lạc mộng về đùa giấc xuân!
 
Sông Song