Phiên Chợ Phù HoaCuộc người phiên chợ phù hoa
sớm chưa đủ nắng chiều nhoà nhạt phai
ngủ quên trên giấc mộng dài
Giật mình
sau
trước
ngỡ hai kiếp người
hoàng hôn
nắng vẫn hé cười
vui
dù thoáng chốc buồn rười rượi quên

đang bằng bỗng hoá chênh vênh
đang yên ả lặng bỗng ghềnh thác xô

ai vĩ nhân
ai tội đồ
cột chung bỏ xuống nấm mồ tử sinh

d u y p h ạ m