Mùa Xuân

Mùa Xuân cỏ lá chuyển mình
Áo nhung thắm lụa, nắng triền đồi xanh
Én Oanh đậu hót trên cành
Mây hồng chở gió cuối nhành đón đưa
Phất phơ Mai Cúc cánh đùa
Nghe hồn tre trúc chân vừa chạm sân
Ngõ quê từ nén hương trầm
Bao nhiêu dâu bể mê lầm chợt xa
Bàn tay thắp tiếng pháo nhà
Xuân xưa đồng vọng chan hòa điệu vui

Hồng Thúy