Âm Bản

 

Mơn man làn tuyết sương ngàn

Tóc mây một dải dung nhan núi rừng

Long lanh trắng muốt vô chừng

Dấu son mây mẩy trên từng gấm hoa

Thung sâu núi ngọc trăng ngà

Em như nhiên đứng và ta... chết chìm

 

d u y p h ạ m