Xuân Đã Về Chưa? 

 

Xuân đã về chưa? Xuân đến chưa?

Mà sao mây xám vẫn lưng trời?

Gió đêm còn đến lay cành lá

Thổi tạt vào song... Rớt giọt sầu!

 

Xuân đã về chưa? Đã đến chưa?

Xin cho vài sợi nắng thêu đời

Vá luôn vết chém đà khô máu

Xin chút sắc hồng nhuộm thắm môi!

 

Xuân đã về chưa? Xuân đến chưa?

Khát khao... Ta vọng nhớ xuân nào 

Với ta, xuân mãi còn xa vắng

Nên giữa đất trời vẫn ướt mưa!

 

Sông Song