Xuân Trào 

 

Rón nhẹ gót sen em bước vào

Lã lơi... Ngọn gió phất tà xuân

Vươn tay xô bạt làn đông giá

Nới lỏng vòng tay đón xuân trào 

oOo

Lá hoa tỏa sắc màu trong nắng

Gió thoảng hương đưa ủ ấm nồng

Rạo rực tình xuân... Tan chảy mộng

Em về giải nhiệt khối tương tư!

Sông Song