Tết Nhớ Mẹ

 

Tết lại về, nhớ tết nhiều năm trước

Đón Giao-Thừa với tiếng pháo giòn vang

Bày bánh mức Mẹ cúng mừng năm mới

Cầu an-bình, mong sung-túc thảnh-thơi

 

Nay cũng tết, nhưng lòng không thơ-thới

Mẹ xa rồi nên xuân nhạt... chơi-vơi

Hiu-hắc cả hạ nồng ươm nắng mới

Thu võ-vàng, đông không Mẹ ủ hơi

 

Vắng Mẹ rồi, đời để mặc xuân trôi

Ngày tháng đến rồi đi không màng tới

Con đã già theo nỗi buồn cày-xới

Tết lại về... nhớ Mẹ lắm Mẹ ơi.

Sông Song