Tình Theo Đợi Chờ

(Mấy vần thơ, viết về Huế)

Quê hương xa ngàn khơi
em đến như cơn mơ
trên sóng mờ viễn xứ, từ làn mây cuối trời

hương yêu như vần thơ
mắt mưa đan tơ trời
ánh sầu giăng màu nhớ, thiên thu gọi gió mời

đóa buồn trên hoa thơ
em vẫn trời bơ vơ
xa xôi vòng tay với, vấn vương mãi phương trời

gọi tên anh đợi chờ
Vỹ Dạ chiều thu rơi
phím tình reo lá mộng, cô liêu em bến bờ

đêm lạnh ánh đèn mờ
soi chiếu hồn ngây ngơ
anh buồn theo nỗi nhớ, em về như lá thơ

tình mãi còn mong chờ
nụ hồng nở trong mơ
anh vẫn là đêm nhớ, em vẫn là mưa rơi

lối cỏ xưa dịu vời
cánh tình trên xứ Thơ
anh vẫn thương vẫn nhớ, em vẫn buồn chơi vơi

Trường Đinh