Hò Khoan

Khoan khoan hò khoan
Mặt trăng đã tỏ trên đường cái quan
Lên đồi xuống lũng tình tang
Công ai lặn lội đò ngang sớm chiều
Một mai nhớ lấy câu Kiều
Trăm năm có nợ duyên nhiều hay không
Tình bằng tay trắng ai mong
Dám cho tuốt cả linh hồn mồ côi
Hò khoan câu hát trên môi
Đố ai đếm được tim tôi rộn ràng

Quang Nguyên
02/02 2023