Ta Giữa Đất Trời...

 

Thênh thênh...

Này đất này trời

Thênh thênh...!

oOo

Mông mênh...

Ta giữa đất trời 

Mông mênh...!

oOo

Trời xanh mây trắng lênh đênh

Nỗi sầu ta gởi bay lên tầng trời 

Xin vơi bao nỗi đau đời

Xin cho nụ thắm rạng ngời trên môi

Xin quên cuộc diện đã rồi

Niềm vui còn đến... Đâm chồi kết hoa!

Sông Song 

Mùng hai tháng giêng Quý Mão